Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.witflow.com (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. WITFLOW dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających serwis internetowy.

§ 1. Jak zbieramy dane?

 1. WITFLOW zbiera informacje dotyczące:
  - osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
  - osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne
  - lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku, gdy Klienci dokonują rezerwacji szkolenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, drogą mailową dokonują zamówienia produktów oferowanych przez WITFLOW lub zapiszą się do newslettera. W przypadku rezerwacji szkolenia w serwisie, Klient podaje Imię i Nazwisko, nr NIP i adres e-mail, natomiast WITFLOW pobiera z dostępnych baz dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość oraz ulicę wraz z numerem domu/mieszkania. W przypadku zamówienia produktów Klient podają drogą mailową dane niezbędne do wysyłki produktów, tj. Imię i Nazwisko, nr NIP, dane adresowe oraz numer telefonu.
 3. Podczas korzystania ze stron internetowych serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym serwisie internetowym. Powyższe wynika z korzystnych przez nas zakupionych u zewnętrznych podmiotów aplikacji do analizy zachowań użytkowników stron internetowych.

§ 2. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rezerwacji szkolenia w serwisie, dane Klientów wykorzystywane są w celu realizacji usługi, a także w celach marketingowych (informacje o nowych szkoleniach realizowanych przez WITFLOW), jeżeli klient wyrazi na to zgodę, obejmujących przesyłanie informacji drogą internetową lub telefoniczną.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem.
 3. Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:
  - Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych, księgowe lub usługi IT.
  - Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software), a także podmiotom świadczącym usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
  - Kurierom i przewoźnikom, którzy zapewniają transport zamówionych przez Klienta produktów.
  - Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu informacji lub świadczeniu usług.
  - Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
  - Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
  - Prowadzącym dane szkolenie, jak i naszym pracownikom administracyjnym.

§ 3. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez witflow.com na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas wygaśnięcia oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez WITFLOW produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. WITFLOW wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  - Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów;
  - Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. WITFLOW wykorzystuje Cookies własne w celu: analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze Strony Internetowej www.witflow.com, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. WITFLOW wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  - popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  - prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  - przeglądarka Internet Explorer;
  - przeglądarka Mozilla Firefox;
  - przeglądarka Chrome;
  - przeglądarka Safari;
  - przeglądarka Opera.
 7. WITFLOW może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez witflow.com przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. WITFLOW nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4. Zasady przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, która jest udzielana przy rejestracji.
 2. Dane są przechowywane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 6 lat licząc od końca roku, w którym dane zostały podane.
 3. Administratorem danych jest Iga Mościchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WITFLOW Iga Mościchowska z siedzibą we Wrocławiu (54-402), ul. Baskijska 10/2, nr REGON: 021253041.
 4. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Wszelką korespondencję związaną  z realizacją praw podmiotów danych prosimy realizować przez wysłanie korespondencji papierowej lub maila im@witflow.com.
 5. Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres korespondencyjny lub mailem na adres im@witflow.com.
 6. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania na adres korespondencyjny lub mailem na adres im@witflow.com
 7. Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000.

§ 5. Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym WITFLOW poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: im@witflow.com
 3. Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2019 r.

Masz dodatkowe pytania?
Interesuje Cię szkolenie dla firmy?

Skontaktuj się ze mną. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Zapisz się do powiadomień, a informacje o nowych szkoleniach i materiały edukacyjne dostaniesz prosto na maila. Zero spamu.